Waarom  BLIJF VAN MIJN GAS AF

 • De klimaattafels hebben zonder inspraak of keuzemogelijkheid van de bevolking besloten ‘dat alle huizen van het gas af moeten’.
 • Uit peilingen blijkt dat een meerderheid  (50 procent plus) tegen het voornemen is om van het gas af te gaan.
 • Nederland is het enige land dat van het gas af wil gaan. In Duitsland worden nieuwe aansluitingen op aardgas juist gesubsidieerd.
 • Kosten gedwongen ontkoppeling kan door heel veel Nederlanders niet worden betaald.
 • Van het gas af, heeft alleen effect als de woning volledig is geïsoleerd en voorzien van driedubbel glas. Dit kost door de bank genomen (tien)duizenden euro’s per woning.
 • Huizen die al van het gas af zijn, kunnen een sick-building syndroom bij de bewoners veroorzaken door gebrek aan ventilatie. In de zomer kan koelen problematisch zijn.
 • Huizen die al van het gas af zijn en zijn aangesloten op een warmtepomp blijken bij matige tot strenge vorst lang niet altijd voldoende op temperatuur te krijgen.
 • Huizen die een warmtepomp hebben, kunnen lawaai veroorzaken bij de buren en moeten in een geluidsisolerende kast worden geplaatst.
 • Wat vroeger stadsverwarming werd genoemd en een negatieve klank had, heet nu  ‘warmtenet’. In tal van gemeenten wordt dit geïntroduceerd. Ervaringen zijn veelal teleurstellend. Als particulier terug naar gas kan een boete opleveren. Onderhandelen over de energieprijs is niet mogelijk omdat in een aantal gemeenten het exclusieve leveringsrecht blijkt te zijn afgesloten met één leverancier.
 • Van de fossiele brandstoffen is gas de schoonste. Er is een wereldvoorraad voor 1,5 eeuw.
 • In Rotterdam is speciaal voor de import van vloeibaar gas de Gate-terminal gebouwd.
 • Nederlandse producenten van gasketels als Remeha en Intergas verleggen hun activiteiten onder andere naar China. Terecht is de vraag of hier van het gas af gaan,  gezien onze minimale schaal op de wereldkaart, wel enige invloed heeft op het mondiale klimaat?
 • Talloze kritische verhalen in de media zullen de overheid aan het denken moeten zetten. ‘Blijf van mijn gas af’ stelt zich op het standpunt dat gasboringen in Groningen dienen te stoppen, zoals toegezegd uiterlijk in 2022.
 • Verantwoordelijk voor de aardbevingen: de Nederlandse overheid, de NAM en de Gasunie die vanaf het begin van de boringen het risico hebben ontkend, toen er schade ontstond hebben betwist dat de bevingen de oorzaak waren om vervolgens de gedupeerden in de kou te laten staan. Iedere gedupeerde moet worden schadeloosgesteld. Groningen mag niet de aanleiding zijn om de rest van Nederland OOK de dupe te laten worden. Miljoenen huishoudens worden op hoge kosten gejaagd door de ontkoppelingsmaatregel die uniek is in de wereld. Het ondermijnt het draagvlak voor effectieve klimaatmaatregelen, zoals het overschakelen op waterstof, waarvoor het bestaande gasnet bruikbaar kan zijn.
 • Hoogleraar milieukunde Klaas van Egmond in het tv-programma Hollandse Zaken: ‘De overheid is het spoor bijster. De besluitvorming doet Oost-Europees aan. Van het gas af heeft geen zin. Wat wel zin heeft, is een algemene CO2-beprijzing, zodat er keuzes kunnen worden gemaakt die mensen met een laag/midden inkomen ontzien.’
 • In BLIJF VAN MIJN GAS AF staat JAN MODAAL centraal. Laat hem niet opdraaien voor de kosten en respecteer zijn keuzevrijheid.

 

Theo Jongedijk – tekstschrijver BLIJF VAN MIJN GAS AF